Buzz #18
11 октября 1999

ASCII графика - Пример написания классических ASCII фонтов.

<b>ASCII графика</b> - Пример написания классических ASCII фонтов.
От редакции:
  Мы продолжаем печатать материал об ASCII графике, сегодня да-
нный раздел посвящен примерам написания классических фонтов. В
следующем номере также будут примеры картинок.

    _____ __  __ _  _ _ ___  _   _____  ____
   | ____!\ \ / / /_\ | \/ || _ \ ||   | ____! /____! O
   |!__  \ Y / |!_!||\ /||!_) |||   |!__  |(___ \/|
   O| __!  > < | _ |||\/||| __/ ||   | __!  \__ \ |
  _/||!____ / . \ || |||| ||||  ||____ |!____ ___) |/\
 _/\|!_____!/_/ \_\!! !!!! !!!!  !_____!!_____!!____/_\_\


  Figlet Fonts (fonts by various artists, examples from Glenn
Chappell and The Scarecrow):

3x5
###     #    # ### ###
 # ### ## ###   ##  #  #
 # ##  #  #    # ### ##
 # ### ##  ##   # #   #
 #         ### ### ###

acrobatic
____o__ __o____           o     __o    __o
 /  \  /  \           <|>    __|>  o/ v\
   \o/              < >     |  /|  <\
    |   o__ __o    __o__  |     <o>  //  o/
   < >  /v   |>   /> \  o__/_    |     /v
    |  />   //   \o    |     < >    />
    o  \o  o/     v\   |      |   o/
   <|   v\ /v __o    <\   o      o   /v
   / \   <\/> __/> _\o__</   <\__   __|>_ /> __o__/_

alligator
 ::::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::::  :::  ::::::::
   :+:   :+:    :+:  :+:  :+:   :+:+:  :+:  :+:
  +:+   +:+    +:+      +:+    +:+     +:+
  +#+   +#++:++# +#++:++#++  +#+    +#+    +#+
 +#+   +#+       +#+  +#+    +#+   +#+
 #+#   #+#    #+#  #+#  #+#    #+#  #+#
###   ########## ########   ###   ####### ##########

alligator2 & alligator3
::::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::::   :::  ::::::::
  :+:   :+:    :+:  :+:  :+:    :+:+:  :+:  :+:
  +:+   +:+    +:+      +:+     +:+     +:+
  +#+   +#++:++# +#++:++#++  +#+     +#+    +#+
  +#+   +#+       +#+  +#+     +#+   +#+
  #+#   #+#    #+#  #+#  #+#     #+#  #+#
  ###   ########## ########   ###    ####### ##########

alphabet
TTTTTT     t  11  22 333
 TT      t  111 2 2  3
 TT  eee ss ttt  11  2  33
 TT  e e s  t  11  2   3
 TT  ee ss  tt 11l1 2222 333

arrows
>===>>=====>           >=>
   >=>             >=>  >=>  >=>>=> >=>>=>
   >=>    >==>   >===> >=>>==>  >=> >>  >=>  >=>
   >=>   >>  >=> >=>    >=>   >=>   >=>  >=>
   >=>   >>===>>=>  >==>  >=>   >=>   >=>    >=>
   >=>   >>      >=>  >=>   >=>  >=>     >=>
   >=>   >====>  >=> >=>  >=>  >===> >======> >====>

banner & banner2
#######              #  #####  #####
  #  ###### #### #####   ##  #   # #   #
  #  #   #    #    # #     #    #
  #  #####  ####  #     #  #####  #####
  #  #      #  #     #  #       #
  #  #   #  #  #     #  #    #   #
  #  ###### ####  #    ##### ####### #####

banner3
######## ######## ###### ########   ##  #######  #######
  ##  ##    ##  ##  ##   ####  ##   ## ##   ##
  ##  ##    ##     ##    ##     ##    ##
  ##  ######  ######   ##    ##  #######  #######
  ##  ##       ##  ##    ##  ##        ##
  ##  ##    ##  ##  ##    ##  ##    ##   ##
  ##  ######## ######   ##   ###### ######### #######

banner4
.########.########..######..########....##....#######...#######.
....##....##.......##....##....##.....####...##.....##.##.....##
....##....##.......##..........##.......##..........##........##
....##....######....######.....##.......##....#######...#######.
....##....##.............##....##.......##...##...............##
....##....##.......##....##....##.......##...##........##.....##
....##....########..######.....##.....######.#########..#######.

banner3-D
'########:'########::'######::'########:::::::'##::::'#######:::
... ##..:: ##.....::'##... ##:... ##..::::::'####:::'##.... ##::
::: ##:::: ##::::::: ##:::..::::: ##::::::::.. ##:::..::::: ##::
::: ##:::: ######:::. ######::::: ##:::::::::: ##::::'#######:::
::: ##:::: ##...:::::..... ##:::: ##:::::::::: ##:::'##:::::::::
::: ##:::: ##:::::::'##::: ##:::: ##:::::::::: ##::: ##:::::::::
::: ##:::: ########:. ######::::: ##::::::::'######: #########::
:::..:::::........:::......::::::..:::::::::......::.........:::

barbwire
><<< ><<<<<<          ><<
   ><<            ><<  ><<  ><< ><  ><< ><<
   ><<    ><<   ><<<< ><>< >< ><< ><   ><<  ><<
   ><<   ><  ><< ><<   ><<  ><<   ><<  ><<
   ><<  ><<<<< ><< ><<<  ><<  ><<  ><<    ><<
   ><<  ><      ><< ><<  ><< ><<      ><<
   ><<   ><<<<  ><< ><<  ><< ><<<<><<<<<<<< ><<<<<

basic
d888888b d88888b .d8888. d888888b  db .d888b. d8888b.
`~~88~~' 88'   88' YP `~~88~~'  o88 VP `8D VP `8D
  88  88ooooo `8bo.   88    88  odD'  oooY'
  88  88~~~~~  `Y8b.  88    88 .88'   ~~~b.
  88  88.   db  8D  88    88 j88.  db  8D
  YP  Y88888P `8888Y'  YP    VP 888888D Y8888P'

bell
 _______        .     .  ___  ___
 '  /   ___  ____ _/_    /| /  \ /  \
   |  .'  ` (   |     |  _-'  _-'
   |  |----' `--.  |     |  /    \
   /  `.___, \___.' \__/   _|_ /___, \___)

big
 _______    _   __ ___ ____
|__  __|   | |  /_ |__ \|___ \
  | | ___ ___| |_  | | ) | __) |
  | |/ _ \/ __| __| | | / / |__ <
  | | __/\__ \ |_  | |/ /_ ___) |
  |_|\___||___/\__| |_|____|____/

block
_|_|_|_|_|           _|    _|  _|_|  _|_|_|
  _|   _|_|   _|_|_| _|_|_|_| _|_| _|  _|    _|
  _|  _|_|_|_| _|_|    _|    _|   _|   _|_|
  _|  _|      _|_|  _|    _|  _|      _|
  _|   _|_|_| _|_|_|    _|_|  _| _|_|_|_| _|_|_|

bright
.######..######...####...######............##.....####...######.
...##....##......##........##.............###........##.....##..
...##....####.....####.....##..............##.....####.....###..
...##....##..........##....##..............##....##..........##.
...##....######...####.....##............######..######..#####..
................................................................

bubble
 _  _  _  _   _  _  _
 / \ / \ / \ / \  / \ / \ / \
( T | e | s | t ) ( 1 | 2 | 3 )
 \_/ \_/ \_/ \_/  \_/ \_/ \_/

bulbhead
 ____ ____ ___ ____  __ ___  ___
(_ _)( ___)/ __)(_ _) / )(__ \ (__ )
 )(  )__) \__ \ )(   )( / _/ (_ \
 (__) (____)(___/ (__)  (__)(____)(___/

catwalk
_/// _//////          _//
   _//            _//  _//  _// _/  _// _//
   _//    _//   _//// _/_/ _/  _// _/   _//  _//
   _//   _/  _// _//   _//   _//    _//  _//
   _//  _///// _// _///  _//   _//   _//    _//
   _//  _/      _// _//   _//  _//      _//
   _//   _////  _// _//  _// _///// _//////// _/////

chunky
 _______        __   ____  ______ ______
|_   _|.-----.-----.| |_ |_  | |__  |__  |
 |  | | -__|__ --||  _| _| |_|  __|__  |
 |___| |_____|_____||____| |______|______|______|

coinstak
O))) O))))))          O))
   O))            O))  O))  O) O)) O)) O))
   O))    O))   O)))) O)O) O) O)) O)  O))  O))
   O))   O)  O)) O))   O))  O))   O)) O))
   O))  O))))) O)) O)))  O))  O))  O))    O))
   O))  O)      O)) O))  O)) O))      O))
   O))   O))))  O)) O))  O)) O))))O))))))))O)))))

colossal
88888888888        888   d888  .d8888b.  .d8888b.
  888          888   d8888  d88P Y88b d88P Y88b
  888          888    888     888   .d88P
  888  .d88b. .d8888b 888888  888    .d88P   8888"
  888 d8P Y8b 88K   888    888  .od888P"    "Y8b.
  888 88888888 "Y8888b. 888    888  d88P"   888  888
  888 Y8b.     X88 Y88b.   888  888"    Y88b d88P
  888  "Y8888  88888P' "Y888 8888888 888888888  "Y8888P"

contessa
.___.    ,  ,  _, _,
 |  _ __-+- /| '_) '_)
 | (/,_) |  .|. /_. ._)

contrast
.%%%%%%..%%%%%%...%%%%...%%%%%%............%%.....%%%%...%%%%%%.
...%%....%%......%%........%%.............%%%........%%.....%%..
...%%....%%%%.....%%%%.....%%..............%%.....%%%%.....%%%..
...%%....%%..........%%....%%..............%%....%%..........%%.
...%%....%%%%%%...%%%%.....%%............%%%%%%..%%%%%%..%%%%%..
................................................................

cyberlarge
 _______ _______ _______ _______
  |  |______ |______  |
  |  |______ ______|  |

cybermedium
___ ____ ____ ___
 | |___ [__  |
 | |___ ___] |

cybersmall
 ___ ____ ____ ___
 | |=== ==== |

diamond
/\\\ /\\\\\\          /\\
   /\\            /\\  /\\  /\ /\\ /\\ /\\
   /\\    /\\   /\\\\ /\/\ /\ /\\ /\  /\\  /\\
   /\\   /\  /\\ /\\   /\\  /\\   /\\  /\\
   /\\  /\\\\\ /\\ /\\\  /\\  /\\  /\\    /\\
   /\\  /\      /\\ /\\  /\\ /\\      /\\
   /\\   /\\\\  /\\ /\\  /\\ /\\\\/\\\\\\\\/\\\\\

digital
+-+-+-+-+ +-+-+-+
|T|e|s|t| |1|2|3|
+-+-+-+-+ +-+-+-+

drpepper
 ___      _   _ ___ ____
|_ _|___ ___ _| |_ / |<_ ><__ /
 | |/ ._><_-< | |  | | / / <_ \
 |_|\___./__/ |_|  |_|<___><___/

fender
|''||''|        ||    ||  ''|, ,'''|,
  ||          ||    '|| ' ||   ||
  ||  ..|''|, ('''' ''||''   ||  .|' '''||
  ||  ||..|| `'')  ||    ||  //    ||
 .||.  `|... `...'  `|..'  ..||. ((... '...|'

fourtops
~~|~~  |  /| /~\/~\
 |/~/(~~|~  | ,/ <
 |\/__) |  _|_/__\_/

fuzzy
.-----.     .-.   ,-..---. .----.
`-. .-'     .' `. .' :`--. :`-- ;
 : : .--. .--.`. .'  `: : ,',' .' '
 : :' '_.'`._-.': :   : :.'.'_ _`,`.
 :_;`.__.'`.__.':_;   :_;:____;`.__.'

gothic
 ___                     ____
-  ---___-        ,     /|  /\ ` //
  (' ||         ||    /|| ( ) //
 (( ||   _-_  _-_, =||=    ||  // \\
 ((  ||  || \\ ||_.  ||     ||  //  ))
 (( //   ||/  ~ || ||     || /(  //
  -____- \\,/ ,-_-  \\,    ,/-' {___ /'

graffiti
___________       __   ____________ ________
\__  ___/___  _______/ |_ /_  \_____ \ \_____ \
 |  |_/ __ \ / ___/\  __\ |  |/ ____/  _(__ <
 |  |\ ___/ \___ \ | |  |  /    \ /    \
 |____| \___ >____ > |__|  |___\_______ \/______ /
       \/   \/           \/    \/
greek
 _____       _ ____ _____
(_  _)      / (___ \(__ /
 | |___ ____ ___ - | __) ) / /
 | / __) ._|  ) | |/ __/ (__ \
 | > _| () ) | | | | |___ ___) )
 |_\___)__/  \_) |_|_____|____/

hollywood
   __                  _   _      _
   ( ~-_ /'          /'  _--~/' _-~ `\    /' `\
     /`-__)       --/'-- ~ /' (   )     _)
    /' ____   ____   /'    /'    _/~   .__--~
   /' /'  ) /'  )--/'    /'    _/~      ;
  /' /(___,/' '---,  /'    /'   _/~       /'
(,/(_,(________(___,/  (__   /'   /~____,/ (_____,/'

invita
  ______)         _   _   _
  (, /          / /  ' )  ' )
   /  _ _ _/_    /  ,--'   -(
 ) /  _(/_/_)_(__    /  /___  (__ )
 (_/           /

isometric1
   ___      ___      ___      ___
   /\ \     /\ \     /\ \     /\ \
   \:\ \    /::\ \    /::\ \    \:\ \
   \:\ \   /:/\:\ \   /:/\ \ \    \:\ \
   /::\ \  /::\~\:\ \  _\:\~\ \ \    /::\ \
   /:/\:\__\ /:/\:\ \:\__\ /\ \:\ \ \__\   /:/\:\__\
  /:/ \/__/ \:\~\:\ \/__/ \:\ \:\ \/__/  /:/ \/__/
  /:/ /    \:\ \:\__\  \:\ \:\__\   /:/ /
  \/__/     \:\ \/__/   \:\/:/ /   \/__/
         \:\__\    \::/ /
          \/__/     \/__/
isometric2
          ___      ___
          /\__\     /\__\
   ___     /:/ _/_    /:/ _/_     ___
   /\__\    /:/ /\__\   /:/ /\ \    /\__\
  /:/ /   /:/ /:/ _/_  /:/ /::\ \   /:/ /
  /:/__/   /:/_/:/ /\__\ /:/_/:/\:\__\  /:/__/
 /::\ \   \:\/:/ /:/ / \:\/:/ /:/ / /::\ \
 /:/\:\ \   \::/_/:/ /  \::/ /:/ / /:/\:\ \
 \/__\:\ \   \:\/:/ /   \/_/:/ /  \/__\:\ \
   \:\__\   \::/ /    /:/ /     \:\__\
    \/__/    \/__/     \/__/      \/__/

isometric3
         ___      ___
   ___    / /\     / /\     ___
   / /\   / /:/_    / /:/_    / /\
  / /:/   / /:/ /\   / /:/ /\   / /:/
  / /:/   / /:/ /:/_  / /:/ /::\  / /:/
 / /::\  /__/:/ /:/ /\ /__/:/ /:/\:\ / /::\
 /__/:/\:\  \ \:\/:/ /:/ \ \:\/:/~/:/ /__/:/\:\
 \__\/ \:\  \ \::/ /:/  \ \::/ /:/ \__\/ \:\
   \ \:\  \ \:\/:/   \__\/ /:/    \ \:\
    \__\/  \ \::/    /__/:/     \__\/
         \__\/     \__\/
isometric4
          ___      ___
   ___     / /\     / /\     ___
   /__/\    / /::\    / /::\    /__/\
   \ \:\   / /:/\:\   /__/:/\:\    \ \:\
   \__\:\  / /::\ \:\  _\_ \:\ \:\    \__\:\
   / /::\ /__/:/\:\ \:\ /__/\ \:\ \:\   / /::\
   / /:/\:\ \ \:\ \:\_\/ \ \:\ \:\_\/   / /:/\:\
  / /:/__\/ \ \:\ \:\  \ \:\_\:\   / /:/__\/
  /__/:/    \ \:\_\/   \ \:\/:/   /__/:/
  \__\/     \ \:\    \ \::/   \__\/
          \__\/     \__\/
italic
____     _ _
 / _ __/ -/_) _)
( (-_) / //____)

jazmine
ooooo         o  .o .oPYo. .oPYo.
 8          8   8   `8   `8
 8  .oPYo. .oPYo. o8P  8  oP'  .oP'
 8  8oooo8 Yb..   8   8 .oP'   `b.
 8  8.    'Yb.  8   8 8'     :8
 8  `Yooo' `YooP'  8   8 8ooooo `YooP'
::..:::.....::.....:::..::::.........:.....:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

jerusalem
 _____ ______ _________  __ _ ____ _____
|_  _|____ |____  \ \ / / / |___ \|___ /
 | |  _ | |  | || V / | | __) | |_ \
 | | | | |_|  | || |\ \ | |/ __/ ___) |
 |_| | |    |_||_| \_\ |_|_____|____/
    |_|

katakana
#        ##########   #      #  #####  #####
#  ########## #    #  #######    ##  #   # #   #
##      #     #   # #     # #     #    #
# #     #     #   # #      #  #####  #####
# #   # #     #  ##########    #  #       #
#     #     ##     #      #  #    #   #
#     #   ##      #     ##### ####### #####

kban
|''||''|         .        ____
  ||   ....  .... .||.   /|  /\ ` //
  ||  .|...|| ||. '  ||   /|| ( ) //
  ||  ||   . '|.. ||    ||  // \\
 .||.  '|...' |'..|' '|.'   ||  //  ))
                 || /(  //
                 ,/-' {___ /'

keyboard
 _______ _______ _______ _______   _______ _______ _______
|\   /|\   /|\   /|\   /|  |\   /|\   /|\   /|
| +---+ | +---+ | +---+ | +---+ |  | +---+ | +---+ | +---+ |
| |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| |T | | |e | | |s | | |t | |  | |1 | | |2 | | |3 | |
| +---+ | +---+ | +---+ | +---+ |  | +---+ | +---+ | +---+ |
|/_____\|/_____\|/_____\|/_____\|  |/_____\|/_____\|/_____\|

larry3d
 ______        __      _   ___    __
/\__ _\       /\ \__   /' \  /'___`\  /'__`\
\/_/\ \/  __  ____\ \ ,_\  /\_, \ /\_\ /\ \ /\_\L\ \
  \ \ \ /'__`\ /',__\\ \ \/  \/_/\ \\/_/// /__\/_/_\_<_
  \ \ \/\ __//\__, `\\ \ \_   \ \ \ // /_\ \ /\ \L\ \
   \ \_\ \____\/\____/ \ \__\   \ \_\/\______/ \ \____/
   \/_/\/____/\/___/  \/__/    \/_/\/_____/  \/___/

lcd
 ___             _   ___  ___
 |        |      |    |   |
 +  -   -  -+-     +  -+-  -+-
 |  |/   \  |      |  |     |
    --   -   -     ---  ---  ---

lean
_/_/_/_/_/           _/     _/  _/_/  _/_/_/
  _/   _/_/   _/_/_/ _/_/_/_/  _/_/ _/  _/    _/
 _/  _/_/_/_/ _/_/    _/     _/   _/   _/_/
 _/  _/      _/_/  _/     _/  _/      _/
_/   _/_/_/ _/_/_/    _/_/   _/ _/_/_/_/ _/_/_/

little
~|~  _. '|')')
 | <7,)T |/_.)

lockergnome
 :|       :|  ::| ::~~:\/:'`:,
:::| :~~/ <::< :::|  :|  ,:/  |:<
 :| :::, >::> :|  :::| /::::|\:,,:'

madrid
/=\     |-  /| /=\ /=\
 | /=\ /== |   = /  =<
 | \= ==/ \=  | /=/ \=/

marquee
.::: .::::::          .::
   .::            .::  .::  .:::.: .:: .::
   .::    .::   .:::: .:.: .: .:: .:  .:  .::
   .::   .:  .:: .::   .::  .::   .:: .::
   .::  .::::: .:: .:::  .::  .::  .::    ::.
   .::  .:      .:: .::  .:: .::     :::.
   .::   .::::  .:: .::  .:: .::::.:::::::.::::::

maxfour
~~|~~  |  /| /~\/~\
 |/~/(~~|~  | ./ <
 |\/__) |  _|_/__\_/

mike
 _  _   _
  | |/ //  | 123

mini
___       _
 | _ _ _|_ /|/)_)
 |(/__> |_  |/__)

mirror
 _____      _  _ _________
|_  _|__ ___ _| | | \/ ___\ ___|
 | |/ _ \|__ \__ | | | (__ / _|
 | |\__ / __/_| | | |\__ \ (___
 |_||___/\___|__/ |_|_____\____|

moscow
##### ##### #### #####   # ### ###
 #  #   #    #    ##  #  #
 #  #### #    #    # ### ##
 #  #   #    #    # #   #
 #  ##### ####  #    ### ### ###

nancyj
d888888P           dP   d88 d8888b. d8888b.
  88            88    88   `88   `88
  88  .d8888b. .d8888b. d8888P   88 .aaadP' aaad8'
  88  88ooood8 Y8ooooo.  88    88 88'     `88
  88  88. ...    88  88    88 88.     .88
  dP  `88888P' `88888P'  dP   d88P Y88888P d88888P

nancyj-fancy
M""""""""M           dP   d88 d8888b. d8888b.
Mmmm mmmM           88    88   `88   `88
MMMM MMMM .d8888b. .d8888b. d8888P   88 .aaadP' aaad8'
MMMM MMMM 88ooood8 Y8ooooo.  88    88 88'     `88
MMMM MMMM 88. ...    88  88    88 88.     .88
MMMM MMMM `88888P' `88888P'  dP   d88P Y88888P d88888P
MMMMMMMMMM

nancyj-underlined
d888888P           dP   d88 d8888b. d8888b.
  88            88    88   `88   `88
  88  .d8888b. .d8888b. d8888P   88 .aaadP' aaad8'
  88  88ooood8 Y8ooooo.  88    88 88'     `88
  88  88. ...    88  88    88 88.     .88
  dP  `88888P' `88888P'  dP   d88P Y88888P d88888P
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

nipples
{___ {______          {__
   {__            {__  {__  {__ {_  {__ {__
   {__    {__   {____ {_{_ {_ {__ {_   {__  {__
   {__   {_  {__ {__   {__  {__   {__  {__
   {__  {_____ {__ {___  {__  {__  {__    {__
   {__  {_      {__ {__  {__ {__      {__
   {__   {____  {__ {__  {__ {____{________ {_____

o8
ooooooooooo             o8   oo  ooooooo
88 888 88 ooooooooo8 oooooooo8 o888oo o888 o88   888
  888  888oooooo8 888ooooooo 888   888    o888
  888  888         888 888   888   o888
  o888o   88oooo888 88oooooo88  888o o888o o8888oooo88

ogre
 _____     _   _ ____ _____
/__  \___ ___| |_ / |___ \|___ /
 / /\/ _ \/ __| __| | | __) | |_ \
 / / | __/\__ \ |_ | |/ __/ ___) |
 \/  \___||___/\__| |_|_____|____/

peaks
/^^^ /^^^^^^          /^^
   /^^            /^^   /^^  /^ /^^  /^^ /^^
   /^^    /^^   /^^^^ /^/^ /^  /^^ /^   /^^  /^^
   /^^   /^  /^^ /^^   /^^   /^^   /^^  /^^
   /^^  /^^^^^ /^^ /^^^  /^^   /^^  /^^    /^^
   /^^  /^      /^^ /^^   /^^ /^^      /^^
   /^^   /^^^^  /^^ /^^  /^^  /^^^^/^^^^^^^^ /^^^^^

pebbles
oOoOOoOOo
  o              oO  .oOOo. .oOOo.
  o          O    O    O   O
  O         oOo    o    o   o
  o   .oOo. .oOo  o    O    O'  .oO
  O   OooO' `Ooo.  O    o   O    o
  O   O     O  o    O  .O     O
  o'  `OoO' `OoO'  `oO  OooOO oOoOoO `OooO'

pepper
 __      _ _
 /_  __/_ -/'/ _/
//_'_\ /  //_._/

poison
@@@@@@@ @@@@@@@@  @@@@@@  @@@@@@@  @@@  @@@@@@  @@@@@@
@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@  @@@@@@@  @@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@
 @@!  @@!    !@@     @@!  @@@!!    @@@   @@@
 !@!  !@!    !@!     !@!   !@!   @!@    @!@
 @!!  @!!!:!  !!@@!!   @!!   @!@   !!@  @!@!!@
 !!!  !!!!!:   !!@!!!   !!!   !@!  !!:   !!@!@!
 !!:  !!:      !:!  !!:   !!:  !:!     !!:
 :!:  :!:      !:!   :!:   :!: :!:      :!:
  ::   :: :::: :::: ::   ::   ::: :: ::::: :: ::::
  :   : :: ::  :: : :    :    :: :: : :::  : : :

puffy
 _____       _     _  __   ___
(_  _)      ( )_   /' ) /'__`\ /'_ )
 | |  __  ___ | ,_)  (_, |(_) ) )(_)_) |
 | | /'__`\/',__)| |    | |  /' / _(_ <
 | |( ___/\__, \| |_   | | /' /( )( )_) |
 (_)`\____)(____/`\__)   (_)(_____/'`\____)

releif
________________________________________________________________
/~~~~~~~~\_/~~~~~~~~\__/~~~~~~\__/~~~~~~~~\_____/~~\____/~~~~~~\
___/~~\____/~~\_______/~~\__________/~~\_______/~~~\___/~~\_/~~\
___/~~\____/~~~~~~\____/~~~~~~\_____/~~\________/~~\______/~~\__
___/~~\____/~~\_____________/~~\____/~~\________/~~\____/~~\____
___/~~\____/~~~~~~~~\__/~~~~~~\_____/~~\______/~~~~~~\_/~~~~~~~\
________________________________________________________________

relief2
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
///////// \///////// \\/////// \\///////// \\\\\\/// \\\\///////
\\\/// \\\\/// \\\\\\\/// \\\\\\\\\\/// \\\\\\\\//// \\\/// \///
\\\/// \\\\/////// \\\\/////// \\\\\/// \\\\\\\\\/// \\\\\\/// \
\\\/// \\\\/// \\\\\\\\\\\\\/// \\\\/// \\\\\\\\\/// \\\\/// \\\
\\\/// \\\\///////// \\/////// \\\\\/// \\\\\\\/////// \////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

reverse & reverse2
================================================================
=    =========================== ========  ========  ====
==== =============================  ======  =  ====  =  ==
==== ==================== ======== =====  ===  ==  ===  =
==== ======  ====  ===  ======= ==========  ========  ==
==== ===== = == = === ======== =========  =======  ===
==== =====   === ===== ======== ========  ==========  ==
==== ===== ======= ==== ======== =======  ======  ===  =
==== ===== = == = === ======== ======  ========  =  ==
==== ======  ====  ====  =====   ===    ======  ====
================================================================

roman
ooooooooooooo            .    .o  .oooo.
8'  888  `8           .o8   o888 .dP""Y88b
   888    .ooooo.  .oooo.o .o888oo   888    ]8P'
   888   d88' `88b d88( "8  888    888   .d8P'
   888   888ooo888 `"Y88b.  888    888  .dP'
   888   888  .o o. )88b  888 .   888 .oP
  o888o   `Y8bod8P' 8""888P'  "888"  o888o 8888888888

rounded
 _______         ___  ______ ______
(_______)     _   (___) (_____ \(_____ \
  _ _____ ___ _| |_   _  ____) )_____) )
  | | ___ |/___|_  _)  | | / ____/(_____ (
  | | ____|___ | | |_  _| |_| (_____ _____) )
  |_|_____|___/  \__) (_____)_______|______/

sblood
 @@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@    @@@ @@@@@@ @@@@@@
  @@!  @@!   !@@    @@!     @@@ @@  @@@   @@!
  @!!  @!!!:!  !@@!!  @!!     !@!  .!!@!  @!!!:
  !!:  !!:     !:!  !!:     !!! !!:     !!:
  :  : :: ::: ::.: :   :     :  :.:: ::: ::: ::

script
 ______      , __ ___
(_) |       /|/ )/  \
  | _  , _|_  | /  __/
 _ ||/ / \_|   | /   \
 (_/ |__/ \/ |_/  |/___\___/

serifcap
 ____ ___ ___ ____  __ ___ ___
(_ _)( _)/ __)(_ _) ( )(__ \(__ )
 )(  ) _)\__ \ )(   )( / __/ (_ \
 (__) (___)(___/ (__)  (__)\___)(___/

shadow
__ __|     |  _ |___ \ ___ /
  | _ \ __| __|  |  ) | _ \
  | __/\__ \ |   | __/  ) |
 _|\___|____/\__|  _|_____|____/

short
~|~ _ _|- '| ')')
 | (/__\|_ _|_/_.)

slant
 ______     __   ______ _____
 /_ __/__ _____/ /_  < /__ \|__ /
 / / / _ \/ ___/ __/  / /__/ / /_ <
 / / / __(__ ) /_  / // __/___/ /
/_/ \___/____/\__/  /_//____/____/

slide
##HH||     #|   #|##HH| ##HH|
 #| #H| #HH|##HH| ##|  ||  ||
 #|##HH|##H| #|   #| #HH| #HH|
 #|##   H| #|   #|##    ||
 #| #HH|##H| #H|  #|##HH||##HH|

slscript
 ______      _ __ __
  /    _/_  /  ) )
 --/ _ _  /   /.--' -/
(_/ </_/_)_<__  /(_____/

small
 _____    _   _ ___ ____
|_  _|__ __| |_ / |_ )__ /
 | |/ -_|_-< _| | |/ / |_ \
 |_|\___/__/\__| |_/___|___/

smpoison
@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@   @@@ @@@@@@ @@@@@@
 @!!  @@!   !@@    @!!   @@@@ @@  @@@   @@!
 @!!  @!!!:!  !@@!!  @!!    !@!  .!!@!  @!!!:
 !!:  !!:     !:!  !!:    !!! !!:     !!:
  :  : :: :: ::.: :   :    :: :.:: ::: ::: ::

smscript
 _____     , _ ____
() | _ , _|_ /|/ ) __/
  ||/ / \_|  | /  \
 (/ |_/ \/ |_/ |/__\__/

smshadow
__ __|    |  _ |_ )__ /
  | -_)(_-< _|  | / _ \
 _\___|___/\__|  _|___|___/

smslant
 ______    __  ______ ____
/_ __/__ ___ / /_ < /_ ||_ /
 / / / -_|_-</ __/ / / __/_/_ <
/_/ \__/___/\__/ /_/____/____/

stampatello
,--,--'   .   , ,--. ,--.
`- | ,-. ,-. |-  /|   / __|
 , | |-' `-. |  ' | ,-'   |
 `-' `-' `-' `'  -^- `--- `--'

standard
 _____     _   _ ____ _____
|_  _|__ ___| |_ / |___ \|___ /
 | |/ _ \/ __| __| | | __) | |_ \
 | | __/\__ \ |_ | |/ __/ ___) |
 |_|\___||___/\__| |_|_____|____/

stellar
`... `......          `..
   `..            `..   `..  `.. `.. `.. `..
   `..    `..   `.... `.`. `.  `.. `.   `..  `..
   `..   `.  `.. `..   `..   `..   `..  `..
   `..  `..... `.. `...  `..   `..  `..    `..
   `..  `.      `.. `..   `.. `..      `..
   `..   `....  `.. `..  `..  `....`........ `.....

stop
 _______          __ ______ ________
(_______)     _    / (_____ \(_______/
 _    ____ ___| |_  /_/ | ____) ) ____
| |   / _ )/___) _)   | |/_____/ (___ \
| |____( (/ /|___ | |__   | |_______ _____) )
 \______)____|___/ \___)  |_(_______|______/

straight
___      __ __
 | _ _|_  /| _) _)
 |(-_)|_  | /__ __)

threepoint
~|~ _ __|_ '|'~)'~)
 | (/__\ |  .|./_._)

thick
88888       w   d8 d88b d88b
 8  .d88b d88b w8ww   8 " dP wwP
 8  8.dP' `Yb. 8    8 dP   8
 8  `Y88P Y88P Y8P   8 d888 Y88P

thin
--.--     |     '|,--.,--.
 | ,---.,---.|---    |,--' -|
 | |---'`---.|     ||   |
 ` `---'`---'`---'   ``--'`--'

ticks
_/\/\/\/\/\/\______________________/\/\________/\/\_/\/\/\/\/\__
_____/\/\____/\/\/\_____/\/\/\/\_/\/\/\/\/\__/\/\/\_________/\/\
_____/\/\__/\/\/\/\/\_/\/\/\/\_____/\/\________/\/\___/\/\/\/\__
_____/\/\__/\/\_____________/\/\___/\/\________/\/\_/\/\________
_____/\/\____/\/\/\/\_/\/\/\/\_____/\/\/\______/\/\_/\/\/\/\/\/\
________________________________________________________________

ticksslant
   _/\/\/\/\/\/\____________________________/\/\________/\/\__
  _____/\/\________/\/\/\______/\/\/\/\__/\/\/\/\/\__/\/\/\__
  _____/\/\______/\/\/\/\/\__/\/\/\/\______/\/\________/\/\_
 _____/\/\______/\/\______________/\/\____/\/\________/\/\_
 _____/\/\________/\/\/\/\__/\/\/\/\______/\/\/\______/\/\_
_________________________________________________________


tiles
[... [......          [..
   [..            [..   [..  [. [..  [.. [..
   [..    [..   [.... [.[. [.  [.. [.   [..  [..
   [..   [.  [.. [..   [..   [..   [..  [..
   [..  [..... [.. [...  [..   [..  [..    [..
   [..  [.      [.. [..   [.. [..      [..
   [..   [....  [.. [..  [..  [....[........ [.....


tinker-toy
o-O-o     o    0  -- o-o
 |      |    /|  o o  |
 |  o-o o-o -o-   o |   /  oo
 |  |-' \  |    |  /   |
 o  o-o o-o o   o-o-o o--o o-o


tombstone
 ___ __, _, ___  , _, _,
 | |_ (_  |  | ~ ) ~_)
 | |  , ) |  | /  )
 ~ ~~~ ~  ~  ~ ~~~ ~~


trek
 dBBBBBBP dBBBP.dBBBBP dBBBBBBP  dBBBb dBBBBb dBBBBb
        BP
  dBP  dBBP  `BBBBb  dBP     dBP  dBBP  dBBBP
 dBP  dBP    dBP dBP     dBP  dBP__   dBP
 dBP  dBBBBP dBBBBP' dBP     dBP  dBBBBP dBBBBP


tubular
 O~~~ O~~~~~~          O~~
   O~~            O~~   O~~  O~ O~~ O~~ O~~
   O~~    O~~   O~~~~ O~O~ O~   O~~ O~   O~~  O~~
   O~~   O~  O~~ O~~   O~~    O~~   O~~  O~~
   O~~  O~~~~~ O~~ O~~~  O~~    O~~  O~~    O~~
   O~~  O~      O~~ O~~    O~~ O~~      O~~
   O~~   O~~~~  O~~ O~~  O~~   O~~~~O~~~~~~~~ O~~~~~


univers
888888888888                  88  ad888888b,
   88              ,d     ,d88 d8"   "88
   88              88    888888     a8P
   88  ,adPPYba, ,adPPYba, MM88MMM     88    ,d8P"
   88 a8P_____88 I8[  ""  88      88   a8P"
   88 8PP"""""""  `"Y8ba,   88      88  a8P'
   88 "8b,  ,aa aa  ]8I  88,      88 d8"
   88  `"Ybbd8"' `"YbbdP"'  "Y888     88 88888888888


usaflag
 :::==== :::===== :::=== :::====   ::: :::==== :::===
 :::==== :::   :::   :::====   ::: ::  ===   ===
  ===  ======  =====  ===    ===  ====  =====
  ===  ===     ===  ===    === ===     ===
  ===  ======== ======  ===    === ======== ======


weird
 __           _  __  __
 /|      /     /|  / )  |
( | ___ ___ (___   ( | ( / ___|
 | |___)|___ |      | ) / )  )
 | |__  __/ |__    _|/ /_/ __/
Другие статьи номера:

AMIRAGE K2 - анализ состояния рынка Амиги.

AmiRAGETM K2 - Амига: информация о принципиально новом компьютере.

ANSI графика - Рассказ об основных приемах ANSI графики.

ASCII графика - Пример написания классических ASCII фонтов.

CC'999 - Chaos Construction'999 - Хроника событий и впечатления о былом.

DI-КАЛ'99 - Организаторам DI-HALT'99 посвящается (Отчет о самой отстойной party этого года)...

EI2YEARZ! - Краткий отчет о праздновании двухлетия Eternity Industry.

GENLOCK - Теория GENLOCK (General Lock).

Napalm - Информация о нашей новой деме "NaPaLm".

NEWS - Новости Коврова и Владимирской области. О прошедших party: Chaos Construction'999, Doxycn'99, Cafe'99, Di-Halt'99, Paradox'99, Phat'99.

PAGE индикатор - Индикатор страниц памяти к Speccy.

Rave by Spy - Жизьтянка (Как всегда немного бреда от Spy'я).

TRICK 3.00 - Описание новой версии протектора TRICK v3.00 (Help к новой защите Paracels'а).

Обзор игр - Обзор игровых программ: Puffy's Saga, B.A.D. demo version, Chainik: Horror in Flat, Rex Collection, Mega Tetris 2000.

От авторов - Задержка с выходом номера газеты...

Почта BUZZ'a - О рынке ПО (Письмо от BLAZ'а).

Реклама - Реклама и объявления..

Телефонный жучок - Подслушивающее устройство.

Эльбрус - Эльбрус Бабаяна и Pentium Пентковского (сенсационная статья о новом русском процессоре).

Смотрите описание эро массаж москва у нас на сайте.

Темы: Игры, Программное обеспечение, Пресса, Аппаратное обеспечение, Сеть, Демосцена, Люди, Программирование

Похожие статьи:
Обзор - обзор системных программ: Master Assembler v.1.1, STS v4.1, PRo Tracjer v2.1, Mega Screen v2.5
Железо - устройство расширенной клавиатуры (58 клавиш).
Спецвыпуска - полностью посвящен давно обещанной нами статье об аппаратном MILТICOLOR'е.
Версии - 2 версии игры: CHRONOS 128K.
В паутине - Внедрен в использование редактор Lara Croft.

В этот день...   5 февраля